Executive Coaching

Ismerje fel vezetői képességeit

A rendszeres Executice Coachingban részesülő vezetők teljesítménye 21%-kal magasabb társaiknál.

Bersin & Associates report: High-Impact Performance Management: Maximizing Performance Coaching

Top 5 ok, amiért a sikeres vezetők igénybe veszik az executive coachingot:

  • KULCSEMBER
  • VEZETŐI MAGÁNY
  • MOTIVÁLÁS
  • KARRIER
  • INSPIRÁCIÓ

A vezető teljesítménye KRITIKUS a vállalati siker szempontjából. Ez párosul általában egy nagyfokú túlterheltséggel, a vezetőnek magának nagyon sokat kell dolgoznia ahhoz, hogy megfelelő szinten teljesítsen a vállalat. 

A vezetői lét sajátossága, hogy sok információt nem oszthat meg a vezető senkivel. Attól, hogy ez természetes hierarchiai dolog, még nem könnyű lelkileg fenntartani ezt. Gyakran érezheti egy vezető, hogy neki nincs igazán kivel tehermentesítenie magát, tanácsot, meghallgatást kérnie. 

A kiemelkedő munkatársaknak, tehetségeknek folytonos motiválás, inspiráció kell lendületük fenntartásához. Ezt vezetőként nehéz, kimerítő állandóan biztosítani.  

Az előrejutásnál sokszor alá tudja támasztani az alkalmasságot egy Executive Coaching során tapasztalható fejlődés. Igazán meggyőző a döntéshozóknak a vezetőn folyamatos fejlődést látni. 

Sok vezető remek ötletekkel, meglátásokkal rendelkezik, amiket a napi terhelésben nem biztos, hogy végig tud gondolni, meg tud valósítani. Ezeknek az ötleteknek egy támogató coaching folyamatban igazi terük van, inspiratívabb működést tudunk elérni, ha van dedikált idő osztatlan figyelemmel a támogató együttgondolkodásra. 

A mi Executive Coaching folyamataink arról szólnak, hogy a coaching módszertanok kreatív használatával teljesen személyre szabottan egy inspiratív környezetet teremtsünk, melyben a vezető a benne rejlő potenciálja maximalizálásával képest lesz önmaga és a szervezet teljestményét növelni, mentális-lelki jóllétüket megtartva, fejlesztve. 

Az Executive Coaching tartalmazhat skill coachingot, melyben egy-egy kulcs készség fejlesztése (delegálás, időgazdálkodás, kommunikáció) van a fókuszban, kiegészülhet 360 fokos értékeléssel, személyiségfelméréssel,vezetői készségfejlesztéssel. 

Én is szeretnék 21%-kal magasabb teljesítményt elérni!

HOGYAN?

A coaching folyamat céljának meghatározása után kötelezettségvállalás nélkül lehetőség van az általunk javasolt Business Coach partnerünkkel való találkozásra. Ha mindkét fél úgy dönt, indulhat a közös munka, lefektetjük a coaching folyamat célját, gyakoriságát, eredmény várakozását, mérhetőségét, etikai alapelveit (pl.titoktartás). Egy folyamat hossza ideálisan általában 6 hónap. Lehetőség van a felmerülő igényekkel kiegészíteni az Executive Coaching folyamatát, pl.360 fokos értékeléssel, személyiségteszttel, tanácsadással vagy személyes tréninggel.

Miért velünk?

Coachból nincs hiány. Akkreditáltan képzett, eredményeket hozó, magas szakmai és etikai sztenderdet hozó Business Coachból viszont hiány van. Mi ennek az előszűrésétől mentesítjük Önt és vállalatát, hogy az Executive Coaching folyamat valóban olyan prémium szolgáltatás legyen, amiben Önnek csak a személyes fejlődése maximalizálásával kell foglalkoznia.

Hol?

A jelenlegi helyzetben minden Executive Coaching folyamatunkat online ülésekkel tartjuk meg. Általában az Ön preferenciája szerint általunk biztosított szalonirodában vagy az Ön irodájában zajlanak az ülések.

Milyen nálunk a coaching?

A coaching az ügyféllel való partneri viszony – gondolatébresztő, kreatív folyamat, amely arra inspirálja őt, hogy maximalizálja személyes és szakmai potenciálját.

A coaching olyan módszerek együttese, amelyek révén az ügyfél meglévő tudása, belső erősségei láthatóbbá válnak a coach segítségével, és mindezeket jobban kihasználva képessé válik elakadásainak leküzdésére, energiáinak, kreativitásának aktivizálására céljai megvalósulása érdekében.

A coaching nem tanácsadás, nem tréning, nem mentorálás, nem terápia. A coach tudja, hogy az ügyfél ismeri legjobban saját élethelyzeteit, amikre ő rendelkezik a legjobb megoldással is. Így a coach nem tanácsadó, nem mondja el a saját vagy mások megoldásait, segíti megtalálni az ügyfél sajátját.

A coach elfogadó légkört teremt és tart, fejlesztő támogatást biztosít. Kérdéseivel, eszközeivel, alkalmazott coaching és fejlesztő technikákkal, módszerekkel segíti az ügyfelet a kitűzött cél elérésében.

Támogat, kérdez, elfogad, megtart, erősít, rámutat, figyel, segít. Szakmailag biztosítja a folyamatot.

Szigorú titoktartás mellett segíti az ügyfelet a coaching folyamatban, annak semmilyen részletéről sem szerezhet tudomást harmadik fél.

Felelősséget vállal a saját fejlődéséért, saját belső munkájáért. Azonosít egy problémát, amin dolgozni szeretne, és amire célt is meg tud határozni.

A coaching rendkívül eredményes, költséghatékony személyre szabott fejlesztő módszer. A folyamat elején előre látható a coaching időbeli- és pénzbeli ráfordításigénye, célja, menete. A múlt helyett, a jelenre és a jövőre koncentrál, ezáltal azonnali, gyakorlati és konkrét megoldást hoz a jelen kérdéseire.

Elakadások, feszültségek azonosítására és oldására munkahelyi és magánéleti helyzetekben. Önismeret, önbizalom, önelfogadás fejlesztésére, aminek következtében a belső erőforrások láthatóbbá, alkalmazhatóbbá válnak a mindennapok problémamegoldásaiban. Segít az életcélok, életszerepek újragondolásában és hatékony elérésében. Ítélkezésmentes légkör felszabadító erejének a megtapasztalásában.

A coacing mindig személyre szabott folyamat, de egy meghatározott keretrendszer segíti a munka eredményességét:

Célállítás

Helyzet feltárása

Lehetőségek azonosítása

Akcióterv

A célállítás a fókuszt határozza meg, melyet az ülés során a coach végig a szeme előtt tart. A helyzet feltárása során megismerjük, hogy mi volt eddig, mi van most, hogy működtek a kipróbált megoldások, kik a kulcs szereplők. A lehetőségek azonosítása során kitágítjuk a megoldási alternatívák spektrumát horizontálisan és vertikálisan is, hiszen van, amikor mélyebb szinten van a kulcs. Az akcióterv ezt a kiterjesztett spektrumot segíti leszűkíteni a cél optimális eléréséhez szükséges eszközkészletre.