MEgoldásaink

Ismerje meg programjainkat

Coaching

Milyen nálunk a coaching?

A coaching az ügyféllel való partneri viszony – gondolatébresztő, kreatív folyamat, amely arra inspirálja őt, hogy maximalizálja személyes és szakmai potenciálját.

A coaching olyan módszerek együttese, amelyek révén az ügyfél meglévő tudása, belső erősségei láthatóbbá válnak a coach segítségével, és mindezeket jobban kihasználva képessé válik elakadásainak leküzdésére, energiáinak, kreativitásának aktivizálására céljai megvalósulása érdekében.

A coaching nem tanácsadás, nem tréning, nem mentorálás, nem terápia. A coach tudja, hogy az ügyfél ismeri legjobban saját élethelyzeteit, amikre ő rendelkezik a legjobb megoldással is. Így a coach nem tanácsadó, nem mondja el a saját vagy mások megoldásait, segíti megtalálni az ügyfél sajátját.

A coach elfogadó légkört teremt és tart, fejlesztő támogatást biztosít. Kérdéseivel, eszközeivel, alkalmazott coaching és fejlesztő technikákkal, módszerekkel segíti az ügyfelet a kitűzött cél elérésében.

Támogat, kérdez, elfogad, megtart, erősít, rámutat, figyel, segít. Szakmailag biztosítja a folyamatot.

Szigorú titoktartás mellett segíti az ügyfelet a coaching folyamatban, annak semmilyen részletéről sem szerezhet tudomást harmadik fél.

Felelősséget vállal a saját fejlődéséért, saját belső munkájáért. Azonosít egy problémát, amin dolgozni szeretne, és amire célt is meg tud határozni.

A coaching rendkívül eredményes, költséghatékony személyre szabott fejlesztő módszer. A folyamat elején előre látható a coaching időbeli- és pénzbeli ráfordításigénye, célja, menete. A múlt helyett, a jelenre és a jövőre koncentrál, ezáltal azonnali, gyakorlati és konkrét megoldást hoz a jelen kérdéseire.

Elakadások, feszültségek azonosítására és oldására munkahelyi és magánéleti helyzetekben. Önismeret, önbizalom, önelfogadás fejlesztésére, aminek következtében a belső erőforrások láthatóbbá, alkalmazhatóbbá válnak a mindennapok problémamegoldásaiban. Segít az életcélok, életszerepek újragondolásában és hatékony elérésében. Ítélkezésmentes légkör felszabadító erejének a megtapasztalásában.

A coacing mindig személyre szabott folyamat, de egy meghatározott keretrendszer segíti a munka eredményességét:

Célállítás

Helyzet feltárása

Lehetőségek azonosítása

Akcióterv

A célállítás a fókuszt határozza meg, melyet az ülés során a coach végig a szeme előtt tart. A helyzet feltárása során megismerjük, hogy mi volt eddig, mi van most, hogy működtek a kipróbált megoldások, kik a kulcs szereplők. A lehetőségek azonosítása során kitágítjuk a megoldási alternatívák spektrumát horizontálisan és vertikálisan is, hiszen van, amikor mélyebb szinten van a kulcs. Az akcióterv ezt a kiterjesztett spektrumot segíti leszűkíteni a cél optimális eléréséhez szükséges eszközkészletre.